Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 113 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Đặt tính rồi tính:13 - 3 =      ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 113 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Đặt tính rồi tính:

13 - 3 =                       14 - 2 =                       10 + 6 =                      19 - 9 =

11 - 1 =                       17 - 7 =                       16 - 6 =                       10 + 9 =

Bài 2: Tính nhẩm:   

10 + 3 =               10 + 5 =                   17 - 7 =                       18 - 8 =

13 - 3 =                15 - 5 =                   10 + 7 =                      10 + 8 =

Bài 3: Tính:

11 + 3 - 4 =                       14 - 4 + 2 =                        12 + 3 - 3 =

12 + 5 - 7 =                       15 - 5 + 1 =                        15 - 2 + 2 =

Bài 4: <, >, =

16 - 6...12

11....13 - 3

15 - 5 ....14 - 4

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

Có : 12 xe máy

Đã bán: 2 xe máy

Còn: ....xe máy ?

Bài giải:

Bài 1:

13 - 3 = 10                  14 - 2 = 12             10 + 6 = 16                19 - 9 = 10

11 - 1 = 10              17 - 7 = 10                 16 - 6 = 10                 10 + 9 = 19

Bài 2:

10 + 3 = 13            10 + 5 = 15                17 - 7 = 10                 18 - 8 = 10

13 - 3 = 10            15 - 5 = 10                10 + 7 = 17                 10 + 8 = 18

Bài 3:

11 + 3 - 4 = 10                    14 - 4 + 2 = 12                     12 + 3 - 3 = 12

12 + 5 - 7 = 10                    15 - 5 + 1 = 11                     15 - 2 + 2 = 15

Bài 4: 

16 - 6 < 12

11 > 13 - 3

15 - 5 =  14 - 4

Bài 5:

Phép tính thích hợp là: 12 - 2 = 10.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay