Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 132 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Đặt tính rồi tính:70 - 50       ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 132 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Đặt tính rồi tính:

70 - 50                         60 - 30                     90 - 50

80 - 40                         40 - 10                     90 - 40

Bài 2: Số ?

Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Bài 4: Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát ?

Bài 5: \( \pm ?\)         

50...10 = 40               30...20 = 50                40...20 = 20 

Bài giải:

Bài 1:

70 - 50 = 20                      60 - 30 = 30                     90 - 50 = 40

80 - 40 = 40                      40 - 10 = 30                     90 - 40 = 50

Bài 2:

Bài 3:

a) S

b) Đ

c) S

Bài 4:

Số cái bát nhà Lan có là:

20 + 10 = 30 (cái bát)

Đáp số: 30 cái bát. 

Bài 5

50 - 10 = 40               30 + 20 = 50                40 - 20 = 20 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay