Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết các số:Ba mươi tám, hai mươ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết các số:

Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Số liền trước

Số đã biết

Số liền sau

 

19

 

 

55

 

 

30

 

 

78

 

 

44

 

 

99

 

Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất:

59, 34, 76, 28.

b) Khoanh vào số lớn nhất:

66, 39, 54, 58.

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

68 - 31                      52 + 37                          35 + 42

98 - 51                      26 + 63                          75 - 45

Bài 5: Thành gấp được 12 máy bay, Tâm gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay ?

Bài giải:

Bài 1:

Các số là: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.

Bài 2:

Số liền trước

Số đã biết

Số liền sau

18 

19

 20

54 

55

56 

29 

30

31 

77 

78

79 

43 

44

45 

98 

99

100 

Bài 3:

a) Khoanh vào số 28.

b) Khoanh vào số 66.

Bài 4:

Bài 5:

Số máy bay cả hai bạn gấp được là:

12 + 14 = 26 (chiếc)

Đáp số: 26 chiếc.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay