Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tính nhẩm:a) 60 + 20 =           ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

a) 

60 + 20 =                80 - 20 =                    40 + 50 =

70 + 10 =                90 - 10 =                    90 - 40 =

50 + 30 =                70 - 50 =                    90 - 50 =

b)

62 + 3 =                  85 - 1 =                     84 + 1 =

41 + 1 =                  68 - 2 =                     85 - 1 =

28 + 0 =                  29 - 3 =                     85 - 84 =

Bài 2: Tính:

15 + 2 + 1 =                  68 - 1 - 1 =                        77 - 7 - 0 =

34 + 1 + 1 =                  84 - 2 - 2 =                        99 - 1 - 1 =

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

63 + 25                       87 - 14                      31 + 56

94 - 34                        62 - 62                      55 - 33

Bài 4: Lan có sợi dây dài 72cm, Lan cắt đi 30cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 

60 + 20 = 80               80 - 20 = 60                  40 + 50 = 90

70 + 10 = 80               90 - 10 = 80                  90 - 40 = 50

50 + 30 = 80               70 - 50 = 20                  90 - 50 = 40

b)

62 + 3 = 65                  85 - 1 = 84                     84 + 1 = 85

41 + 1 = 42                  68 - 2 = 66                     85 - 1 = 84

28 + 0 = 28                 29 - 3 = 26                      85 - 84 = 1

Bài 2:

15 + 2 + 1 = 18              68 - 1 - 1 = 66               77 - 7 - 0 = 70

34 + 1 + 1 = 36              84 - 2 - 2 = 80               99 - 1 - 1 = 97

Bài 3:

Bài 4:

Sợi dây còn lại dài là:

72 - 30 = 42 (cm)

Đáp số: 42cm.

Bài 5:

a) 1 giờ.

b) 6 giờ.

c) 10 giờ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay