Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 179 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Số ?Bài 2: Đặt tính rồi tính:36 ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 179 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Số ?

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

36 + 12                               84 + 11                          46 + 23

97 - 45                               63 - 33                           65 - 65

Bài 3: Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé:...................................................................

b) Từ bé đến lớn:...................................................................

Bài 4: Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ?

Bài 5: Số ?

a) 25 + ... = 25                         b) 25 - .... = 25

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

a) Từ lớn đến bé: 76, 74, 54, 28.

b) Từ bé đến lớn: 28, 54, 74 ,76.

Bài 4:

Số con gà nhà em còn lại là:

34 - 12 = 22 (con gà)

Đáp số: 22 con gà.

Bài 5:

a) 25 + 0 = 25                         b) 25 - 0 = 25de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay