Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 , bài 5 trang 181 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 , bài 5 trang 181 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:

Bài 2: a) Khoanh vào số lớn nhất:

72, 69, 85, 47

b) Khoanh vào số bé nhất:

50, 48, 1, 58

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

35 + 40                         73 - 53                           88 - 6

86 - 52                          5 + 62                            33 + 55

Bài 4: Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 22 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết ?

Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

a) Khoanh vào số 85.

b) Khoanh vào số 48.

Bài 3:

Bài 4:

Số trang vở Lan chưa viết là:

48 - 22 = 26 (trang)

Đáp số: 26 trang.

Bài 5:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay