Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 92 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tính:a)b)8 - 5 - 2 =              ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 92 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

a)

b)

8 - 5 - 2 =              10 - 9 + 7 =                 9 - 5 + 4 =                 10 + 0 - 5 =

4 + 4 - 6 =              2 + 6 + 1 =                  6 - 3 + 2 =                   7 - 4 + 4 =

Bài 2: Số ?

8 = ...+ 5                         9 = 10 - ....                  7 = ...+ 7

10 = 4 +....                      6 = ....+ 5                     2 = 2 - ....

Bài 3: Trong các số 6, 8, 4, 2, 10:

a) Số nào lớn nhất ?

b) Số nào bé nhất ?

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Có: 5 con cá

Thêm: 2 con cá

Có tất cả:....con cá ?

Bài 5: Trong hình bên: 

Có bao nhiêu hình tam giác ?         

Bài giải:

Bài 1:

a)

b)

8 - 5 - 2 = 1              10 - 9 + 7 = 8                9 - 5 + 4 = 8                10 + 0 - 5 = 5

4 + 4 - 6 =  2            2 + 6 + 1 =  9               6 - 3 + 2 =  5                 7 - 4 + 4 = 7

Bài 2:

8 = 3 + 5                         9 = 10 - 1                  7 = 0 + 7

10 = 4 + 6                        6 =  1 + 5                  2 = 2 - 0.

Bài 3:

a) Số lớn nhất là số 10.

b) Số bé nhất là số 2.

Bài 4:

Phép tính thích hợp là: 5 + 2 = 7 (con cá)

Bài 5: Có 8 hình tam giác.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay