Bài 1, bài 2, bài 3 bài 4 trang 103, 104 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết số:a) Mười, mười một, mư... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 bài 4 trang 103, 104 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết số:

a) Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.

................................................................................

b) 

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu):

Bài 4: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau

Bài giải:

Bài 1:

a) 10, 11, 12, 13, 14, 15.

b) 

Bài 2: 

Bài 3: 

Bài 4: de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay