Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 105, 106 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết số:a) Mười một, mười hai,... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 105, 106 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết số:

a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.

b) 

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp:

Bài 4: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau:

Bài giải:

Bài 1:

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

b) 

Bài 2:

Bài 3.

Bài 4de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay