Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 107 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20, từ 2... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 107 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó:

.......................................................................

Bài 2: Trả lời câu hỏi:

Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Mẫu : Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.

Bài 3: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó

Bài 4: Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 15 là số nào ?

Số liền sau của 10 là số nào ?

Số liền sau của 19 là số nào ?

Bài giải:

Bài 1:

Các số từ 10 đến 20 là: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Các số từ 20 đến 10 là: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.

11: Mười một.

12: Mười hai.

13: Mười ba.

14: Mười bốn.

15: Mười lăm.

16: Mười sáu.

17: Mười bảy.

18: Mười tám.

19: Mười chín.

20: Hai mươi.

Bài 2: 

Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.

Bài 3

Mười một

Mười hai 

Mười ba

Mười bốn

Mười lăm

Mười sáu 

Mười bảy

Mười tám

Hai mươi

Bài 4:

Số liền sau của 15 là số 16.

Số liền sau của 10 là số 11.

Số liền sau của 19 là số 20.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay