Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 111 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Đặt tính rồi tính:14 - 3 =      ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 111 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Đặt tính rồi tính:

14 - 3 =                             17 - 5 =                        19 - 2 =

16 - 5 =                             17 - 2 =                        19 - 7 =

Bài 2: Tính nhẩm:

14 - 1 =                       15 - 4 =                      17 - 2 =                         15 - 3 =

15 - 1 =                       19 - 8 =                      16 - 2 =                         15 - 2 =

Bài 3: Tính:

12 + 3 - 1 =                         17 - 5 + 2 =                            15 - 3 - 1 =

15 + 2 - 1 =                         16 - 2 + 1 =                            19 - 2 - 5 =

Bài 4: Nối (theo mẫu)

Bài giải:

Bài 1:

14 - 3 = 11                            17 - 5 = 12                        19 - 2 = 17

16 - 5 = 11                            17 - 2 = 15                        19 - 7 = 12

Bài 2:

14 - 1 = 13             15 - 4 = 11               17 - 2 = 15                   15 - 3 = 12

15 - 1 = 14             19 - 8 = 11               16 - 2 = 14                    15 - 2 = 13

Bài 3:

12 + 3 - 1 = 14                       17 - 5 + 2 = 14                           15 - 3 - 1 = 11

15 + 2 - 1 = 16                        16 - 2 + 1 = 15                           19 - 2 - 5 = 12

Bài 4:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay