Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 115 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 115 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài 3: Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

Bài 4: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:

 

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay