Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 124 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 124 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút ?

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Bài giải:

Bài 1

Bài 2: 

Bài 3:

Số chiếc bút có trong hộp là:

12 + 3 = 15 (cái bút) 

Đáp số: 15 cái bút

Bài 4:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay