Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 130 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Đặt tính rồi tính:40 + 20       ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 130 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Đặt tính rồi tính:

40 + 20                       10 + 70                       60 + 20

30 + 30                       50 + 40                       30 + 40

Bài 2: Tính nhẩm:

a) 

30 + 20 =                        40 + 50 =                            10 + 60 =

20 + 30 =                        50 + 40 =                             60 + 10 =

b)

30cm + 10cm =                             60cm + 20cm =

40cm + 40cm =                             20cm + 30cm =

Bài 3: Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

Bài 4: Nối (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 1:

40 + 20 = 60                      10 + 70 = 80                         60 + 20 = 80

30 + 30 = 60                      50 + 40 = 90                         30 + 40 = 70

Bài 2:

a) 

30 + 20 = 50                       40 + 50 = 90                           10 + 60 = 70

20 + 30 = 50                       50 + 40 =  90                           60 + 10 = 70

b)

30cm + 10cm = 40cm                            60cm + 20cm = 80cm

40cm + 40cm = 80cm                            20cm + 30cm = 50cm

Bài 3:

Số bông hoa cả hai bạn có là:

20 + 10 = 30 (bông hoa)

Đáp số: 30 bông hoa.

Bài 4:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay