Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 131 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 131 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính nhẩm:

50 - 30 = ?

Nhẩm: 5 chục - 3 chục  = 2 chục

Vậy: 50 - 30  = 20.

40 - 30 =                        80 - 40 =

70 - 20 =                        90 - 60 =

90 - 10 =                        50 - 50 =

Bài 3: An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo ?

Bài 4: <, >, =

50 - 10 ...20                         40 - 10....40                      30....50 - 20

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

40 - 30 = 

Nhẩm 4 chục - 3 chục = 1 chục

Vậy: 40 - 30 = 10.

70 - 20 = 

Nhẩm 7 chục - 2 chục = 5 chục

Vậy: 70 - 20 = 50.

90 - 10 = 

Nhẩm 9 chục - 1 chục = 8  chục

Vậy: 90 - 10 = 80.

80 - 40 = 

Nhẩm 8 chục - 4 chục =  4 chục

Vậy: 80 - 40 = 40.

90 - 60 = 

Nhẩm 9 chục - 6 chục = 3 chục

Vậy: 90 - 60 = 30.

50 - 50 = 

Nhẩm 5 chục - 5 chục = 0

Vậy: 50 - 50 = 0.

Bài 3:

Số cái kẹo mà An có là:

30  + 10 = 40 (cái kẹo)

Đáp số: 40 cái kẹo.

Bài 4:

50 - 10 > 20                         40 - 10 < 40                      30 = 50 - 20













de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay