Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 135 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết (theo mẫu):Số 10 gồm 1 chục... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 135 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết (theo mẫu):

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 18 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 40 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 70 gồm....chục và ...đơn vị.

Bài 2:

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 3:a) Đặt  tính rồi tính:

70 + 20 =                        80 - 30 =                          10 + 60 =

20 + 70 =                        80 - 50 =                          90 - 40 =

b) Tính nhẩm:

50 + 20 =                        60cm + 10cm =

70 - 50 =                        30cm + 20cm =

70 - 20 =                        40cm - 20cm =

Bài 4: Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh, lớp 1B vẽ được 30 bức tranh. Hỏi cả hai lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh ?

Bài giải:

Bài 1:

Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

Bài 2:

a) 

b) 

 

Bài 3:

a)

70 + 20 = 90                      80 - 30 = 50                         10 + 60 = 70

20 + 70 = 90                      80 - 50 = 30                         90 - 40 = 50

b) 

50 + 20 = 90                       60cm + 10cm = 70cm

70 - 50 = 20                       30cm + 20cm = 50cm

70 - 20 = 50                        40cm - 20cm = 20cm.

Bài 4:

Số bức tranh cả hai lớp vẽ được là:

20 + 30 = 50 (bức tranh)

Đáp số: 50 bức tranh.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay