Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 142, 143 sgk toán lớp 1 - Bài 1: <, >, =34....38              ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 142, 143 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: <, >, =

34....38                       55...57                     90...90

36.. .30                       55...55                     97...92

37....37                       55...51                     92...97

25...30                        85...95                     48...42

Bài 2: Khoanh vào số lớn nhất:

a) 72, 68, 80

b) 91, 87, 69

c) 97, 94, 92

d) 45, 40, 38

Bài 3: Khoanh vào số bé nhất :

a) 38, 48, 18

b) 76, 78, 75

c) 60, 79, 61

d) 79, 60, 81

Bài 4: Viết các số 72, 38, 64:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn..........................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé..........................................

Bài giải:

Bài 1:

34 < 38                       55 < 57                     90 = 90

36 > 30                       55 = 55                     97 > 92

37 = 37                       55 > 51                     92 < 97

25 < 30                       85 < 95                    48 > 42

Bài 2:

a) Khoanh vào số 80.

b) Khoanh vào số 91.

c) Khoanh vào số 97

d) Khoanh vào số 45.

Bài 3:

a) Khoanh vào số 18.

b) Khoanh vào số 75.

c) Khoanh vào số 60.

d) Khoanh vào số 60.

Bài 4: 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 64, 72.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 72, 64, 38.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay