Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 151 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan c... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 151 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền ?

Tóm tắt:

Có:....cái thuyền

Cho bạn:.....cái thuyền

Còn lại:.......cái thuyền ?

Bài 2: Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ?

Bài 3: Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bài giải:

Bài 1:

Tóm tắt:

Có        :14 cái thuyền

Cho bạn :4 cái thuyền

Còn lại:.......cái thuyền ?

Bài giải:

Số cái thuyền còn lại là:

14 - 4 = 10 (cái thuyền)

Đáp số: 10 cái thuyền.

Bài 2:

Số bạn nam có trong tổ là:

9 - 5 = 4 (bạn nam)

Đáp số : 4 bạn nam.

Bài 3:

Sợi dây dài là:

13 - 2 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm

Bài 4:

Số hình tròn không tô màu là:

15 - 4 = 11 (hình tròn)

Đáp số: 11 hình tròn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay