Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 157 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tính:Bài 2: Tính:20cm + 10cm =      ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 157 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

20cm + 10cm =                                 30cm + 40cm = 

14cm + 5cm  =                                   25cm + 4cm   =

32cm + 12cm =                                  43cm + 15cm =

Bài 3: Nối (theo mẫu):

Bài 4: Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm, sau đó bò tiếp được 14cm. Hỏi con ôc sên bò được tất cả bao nhiêu xăng - ti-mét  ?

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

20cm + 10cm = 30cm                                30cm + 40cm = 70cm

14cm + 5cm  = 19cm                                 25cm + 4cm   = 29cm

32cm + 12cm = 44cm                                43cm + 15cm = 58cm

Bài 3:

Bài 4:

Con ốc sên bò được:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay