Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 160 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Đặt tính rồi tính:45 - 23       ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 160 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Đặt tính rồi tính:

45 - 23           57 - 31                  72 - 60                   70 - 40                66 - 25

Bài 2: Tính nhẩm:

65 - 5 =                     65 - 60 =                      65 - 65 = 

70 - 30 =                   94 - 3 =                        33 - 30 =

21 - 1 =                     21 - 20 =                      32 - 10 =

Bài 3: <; >; =

35 - 5....35 - 4                                         43 + 3 ..... 43 - 3

30 - 20 ....40 - 30                                    31 + 42 .....41 + 32

Bài 4: Lớp 1B có 35 bạn, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nam ?

Bài 5: Nối (theo mẫu)

Bài giải:

Bài 1:

45 - 23 = 22           57 - 31 = 26                  72 - 60 = 12                

70 - 40 = 30           66 - 25 = 41

Bài 2:

65 - 5 = 60                     65 - 60 = 5                      65 - 65 = 0

70 - 30 = 40                   94 - 3 = 91                       33 - 30 = 3

21 - 1 = 20                     21 - 20 = 1                      32 - 10 = 22

Bài 3:

35 - 5 < 35 - 4                                         43 + 3  > 43 - 3

30 - 20 = 40 - 30                                    31 + 42  = 41 + 32

Bài 4:

Lớp 1B có số bạn nam là:

35 - 20 = 15 (bạn)

Đáp số: 15 bạn.

Bài 5:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay