Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết số từ 0 đến 10 vào đưới... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết số từ 0 đến 10 vào đưới mỗi vạch của tia số

Bài 2: 

a) 9.....7                2....5                  0....1                   8.....6

   7.....9                 5.....2                 1....0                   6.....6

b) 6....4                 3.....8                 5....1                    2.....6

   4....3                  8.....10               1....0                    6.....10

   6....3                  3.....10               5....0                    2.....2

Bài 3: a) Khoanh vào số lớn nhất:

6, 3, 4, 9

b) Khoanh vào số bé nhất:

5, 7 ,3 , 8.

Bài 4: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:..........................................................

b) Từ lớn đến bé:..........................................................

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

a) 9 > 7                 2 < 5                 0 < 1                   8 > 6

   7 < 9                 5 > 2                  1 >0                    6 = 6

b) 6 > 4                 3 < 8                 5 > 1                   2 < 6

   4 > 3                  8 < 10               1 > 0                    6 < 10

   6 > 3                  3 < 10               5 > 0                    2 = 2

Bài 3:

a) Khoanh vào số 9.

b) Khoanh vào số 3.

Bài 4:

a) Từ bé đến lớn: 5, 7, 9, 10.

b) Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay