Bài 1, bài 2, bài 3 sgk trang 94 toán lớp 1 - Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 sgk trang 94 toán lớp 1

Toán


Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng:

Bài 2: Dùng thước thẳng và bút để nối thành:

Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Bài giải:

Bài 1:

Các đoạn thẳng là: MN, CD, KH, PQ, XY.

Bài 2:

Bài 3:

Hình 1: có 4 đoạn thẳng.

Hình 2: có 3 đoạn thẳng.

Hình 3: có 6 đoạn thẳng.

 

          de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay