Bài 1, bài 2, bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

12 + 3 =                           13 + 6 =                          12 + 1 =

14 + 4 =                           12 + 2 =                          16 + 2 =

13 + 0 =                           10 + 5 =                          15 + 0 =

Bài 3: Điền số thích hợp theo mẫu

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

12 + 3 = 15             13 + 6 = 19                       12 + 1 = 13

14 + 4 = 18             12 + 2 = 14                       16 + 2 = 18

13 + 0 = 13              10 + 5 = 15                      15 + 0 = 15

Bài 3:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay