Bài 1, bài 2, bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tính:Bài 2: Tính nhẩm:15 - 5 =     ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính nhẩm:

15 - 5 =                         11 - 1 =                      16 - 3 =

12 - 2 =                         18 - 8 =                      14 - 4 =

13 - 2 =                         17 - 4 =                      19 - 9 =

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Có: 15 cái kẹo

Đã ăn: 5 cái kẹo

Còn:....cái kẹo ?

Bài giải:

Bài 1: 

Bài 2:

15 - 5 = 10                      11 - 1 = 10                      16 - 3 = 13

12 - 2 = 10                      18 - 8 = 10                      14 - 4 = 10

13 - 2 = 11                      17 - 4 = 13                      19 - 9 = 10

Bài 3:

Phép tính thích hợp là: 15 - 5 = 10.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay