Bài 1, bài 2, bài 3 trang 117, 118 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 117, 118 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?

Bài 2: Lúc đầu tổ em có 6 ban, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?

Bài 3: Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con ?

 

Bài giải:

Bài 1:

Tóm tắt                                                        

An có           : 4 quả bóng                          

Bình có         : 3 quả bóng                        

Cả hai bạn có:....quả bóng ?                                 

Bài giải:

Cả hai bạn có:

  4 + 3  = 7 (quả bóng)

Đáp số: 7 quả bóng.

Bài 2:

Tóm tắt:                                                  

Có           : 6 bạn                       

Thêm       : 3 bạn                   

Có tất cả :....bạn ?                              

Bài giải:

Tổ em có số bạn là:

    6 + 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn

Bài 3:

Tóm tắt:

Dưới ao      :  5 con vịt               

Trên bờ     :  4 con vịt

Có tất cả   :...con vịt ?

Bài giải:

Số vịt là:

5 + 4 = 9 (con vịt)

Đáp số: 9 con vịtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay