Bài 1, bài 2, bài 3 trang 121 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối, bố tr... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 121 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3  cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối ?

Tóm tắt:

Có           :....cây

Thêm       :....cây

Có tất cả  :....cây ?

Bài 2: Trên tường có 14 bức tranh, người ta thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh ?

Tóm tắt:

Có            : ....bức tranh

Thêm        :....bức tranh

Có tất cả   :....bức tranh ?

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có           :....5 hình vuông

Có           :....4 hình tròn

Có tất cả  :....hình vuông và hình tròn ?

Bài giải:

Bài 1:

Tóm tắt:

Có           :12 cây

Thêm       :3 cây

Có tất cả  :....cây ?

Bài giải:

Trong vườn có tất cả số cây chuối là:

12 + 3 = 15 (cây)

Đáp số: 15 cây.

Bài 2:

Tóm tắt:

Có            : 14 bức tranh

Thêm        : 2 bức tranh

Có tất cả   :....bức tranh ?

Bài giải:

Số bức tranh mà trên tường có là:

14 + 2 = 16 (bức tranh)

Đáp số: 16 bức tranh.

Bài 3:

Số hình vuông và hình tròn là: 

5 + 4 = 9 (hình) 

Đáp số: 9 hìnhde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay