Bài 1, bài 2, bài 3 trang 127 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 127 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết theo mẫu:

b) Ba chục: 30                           Bốn chục:....

Tám chục: ....                           Sáu chục:....

Một chục:.....                            Năm chục:.....

c) 20: hai chục                          50:..............

70:...chục                                80:.............

90:...chục                                30:............

Bài 2: Số tròn chục ?

a)

 

b)

 

 

Bài 3: <, >, =

20....10                 40....80                 90....60

30....40                 80....40                 60....90

50....70                 40....40                 90....90

Bài giải:

Bài 1:

a) 

b) 

Ba chục: 30                          Bốn chục: 40

Tám chục: 80                        Sáu chục: 60

Một chục: 10                         Năm chục: 50

c) 20: hai chục                             50:Năm chục

70: bảy chục                                80: Tám chục

90:chín chục                                 30: Ba chục

Bài 2:

Bài 3:

20 > 10                 40 < 80                 90 > 60

30 < 40                 80 > 40                 60 < 90

50 < 70                 40 = 40                 90 = 90

   de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay