Bài 1, bài 2, bài 3 trang 148, 149 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 148, 149 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ?

Tóm tắt:

Có     :.....con chim

Bay đi:....Con chim

Còn lại:....con chim ? 

Bài 2: An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bóng đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ?

Tóm tắt:                                         

Có      :......quả bóng              

Đã thả :....quả bóng               

Còn lại:....quả bóng ?                                 

Bài giải:

..........................................................

...........................................................

Đáp số:.............................

Bài 3: Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ?

Bài giải:

Tóm tắt:                                           

Đàn vịt có:.....con                 

Ở dưới ao:......con                 

Trên bờ:......con ?                

Bài giải

..................................................

..................................................

..................................................

Bài giải:

Bài 1:

Có     : 8 con chim

Bay đi: 2 Con chim

Còn lại:....con chim ? 

Bài giải:

Số con chim còn lại là:

8 - 2 = 6 (con chim)

Đáp số: 6 con chim.

Bài 2:

Tóm tắt:                                             Bài giải:

Có      : 8 quả bóng              Số quả bóng còn lại là:

Đã thả : 3 quả bóng              8 - 3 = 5 (quả bóng)

Còn lại:....quả bóng ?                       Đáp số: 5 quả bóng.

Bài 3:

Tóm tắt:                                           Bài giải

Đàn vịt có: 8con                 Số con vịt trên bờ là:

Ở dưới ao: 5 con                 8 - 5 = 3 (con vịt)

Trên bờ:......con ?                         Đáp số: 3 con vịt.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay