Bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Đặt tính rồi tính:47 + 22       ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Đặt tính rồi tính:

47 + 22                     40 + 22                   12 + 4

51 + 35                     80 + 9                      8 + 31

Bài 2: Tính nhẩm:

30 + 6 =                      60 + 9 =                          52 + 6 =                    82 + 3 =

40 + 5 =                      70 + 2 =                           6 + 52=                    3 + 82 =

Bài 3: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Bài giải:

Bài 1:

47 + 22 = 69               40 + 22 = 62                  12 + 4 = 16

51 + 35 = 86                80 + 9 = 89                    8 + 31 = 39

Bài 2:

30 + 6 = 36             60 + 9 = 69               52 + 6 = 58                  82 + 3 = 85

40 + 5 = 45             70 + 2 = 72                6 + 52= 58                  3 + 82 = 85

Bài 3: 

Số bạn lớp em là:

21 + 14 = 35 (bạn)

Đáp số: 35 bạn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay