Bài 1, bài 2, bài 3 trang 158 sgk toán lớp 1 - Bài 1: a) Tính:b) Đặt tính rồi tính:67 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 158 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: a) Tính:

b) Đặt tính rồi tính:

67 - 22            56 - 16                94 - 92               42 - 42              99 - 66

Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s:

Bài 3: Quyển sách của Lan gồm 64 trang, Lan đã đọc được 24 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 

b) 

Bài 2: 

Bài 3:

Số trang sách mà Trang còn phải đọc để hết quyển sách là:

64 - 24 = 40 (trang)

Đáp số: 40 trang.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay