Bài 1, bài 2, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tính:Bài 2. Đúng ghi đ, sai ghi sBài... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

Bài 2. Đúng ghi đ, sai ghi s

Bài 3: Tính nhẩm 

a) 

66 - 60 =                      98 - 90 =                       72 - 70 =

78 - 50 =                      59 - 30 =                       43 - 20 =

b)

58 - 4 =                        67 - 7 =                         99 - 1 =

58 - 8 =                        67 - 5 =                         99 - 9 =

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

a) 

66 - 60 = 6                    98 - 90 = 8                     72 - 70 = 2

78 - 50 = 28                  59 - 30 = 29                    43 - 20 = 23

b)

58 - 4 = 54                      67 - 7 = 60                      99 - 1 = 98

58 - 8 = 50                      67 - 5 = 62                      99 - 9 = 90de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay