Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Số ?2 = 1 + ....                ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Số ?

2 = 1 + ....                      8 = 7 + ......                           9 = 5 + .....

3 = 2 + ....                      8 = .... + 2                             9 = /// + 3

5 = 4 + ...                       8 = .... + 4                            10 = .... + 4

7 = ... + 2                       6 = 4 + ....                            10 = 8 + ....

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền ?

Bài giải:

Bài 1:

2 = 1 + 1                     8 = 7 + 1                             9 = 5 + 4

3 = 2 + 1                     8 = 6 + 2                             9 = 6 + 3

5 = 4 + 1                     8 = 4 + 4                            10 = 6 + 4

7 = 5 + 2                     6 = 4 + 2                            10 = 8 + 2

Bài 2:

Bài 3:

Số thuyền Lan còn lại là:

10 - 4 = 6 (cái thuyền)

Đáp số: 6 cái thuyền.

     de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay