Bài 1, bài 2, bài 3 trang 42 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Số ?Bài 2:  >; <; =4....5     ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 42 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Số ?

Bài 2:  >; <; =

4....5                   2....5                  8.....10                    

7......7                 3.....2

7....5                   4.....4                10.....9                    

7......9                 1.....0

Bài 3: Số  ?

.....< 1                 ....> 9                3 < ..... < 5

Bài giải:

Bài 1: 

Hình 1: Viết số 1 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 2 rồi viết số 3 vào ô trống.

Hình 3: Viêt số 9 vào ô trống.

Hình 4: Viết lần lượt các số 0, 2, 3.

Hình 5. Viết lần lượt các số 8, 6.

Bài 2:

4 < 5                   2 < 5                  8 < 10                    7 = 7                   3 > 2

7 > 5                   4 = 4                10 > 9                     7 < 9                     1 > 0

Bài 3:

0 < 1          10 > 9                3 < 4 < 5de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay