Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tính:1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1 =Bài 2: Tí... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

1 + 1 = 

1 + 2 = 

2 + 1 =

Bài 2: Tính:

Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Bài 2:

Hình 1. Ghi kết quả bằng 2.

Hình 2. Ghi kết quả bằng 3.

Hình 3. Ghi kết quả bằng 3.

Bài 4:

Hình 1 nối với số 3.

Hình 2 nối với số 2.

Hình 3 nối với số 3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay