Bài 1, bài 2, bài 3 trang 81 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tính:a)                    ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 81 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

a)                 

         a.                    b.                        c.                  

           

       d.                     e.                     f      

b) 

1 + 9 =                   2 + 8 =                    

3 + 7 =                   4 + 6 =

9 + 1 =                   8 + 2 =                    

7 + 3 =                   6 + 4 =

9 - 1 =                    8 - 2 =                    

7 - 3 =                   6 - 3 =

Bài 2: Số ? 

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

                

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 10.

b. Kết quả bằng 10.

c. Kết quả bằng 10.

d. Kết quả bằng 10.

đ. Kết quả bằng 10.

e. Kết quả bằng 10.

b) 

1 + 9 = 10                  2 + 8 = 10                    

3 + 7 = 10                  4 + 6 = 10

9 + 1 = 10                  8 + 2 = 10                    

7 + 3 = 10                  6 + 4 = 10

9 - 1 = 8                     8 - 2 = 6                      

7 - 3 = 4                     6 - 3 = 3

Bài 2:

Điền lần lượt từ trái sang phải: Viết số 7 trong hình vuông thứ nhất.

Viết số 7 vào hình tam giác thứ nhất.

Viết số 6 vào hình tròn thứ nhất.

Viết số 4 vào hình vuông thứ 2.

Viết số 8 vào hình tam giác thứ 2.

Viết số 9 vào hình tròn thứ 2.

Viết số 10 vào hình cuối cùng.

Bài 3:

Phép tính thích hợp là: 6 + 4 = 10.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay