Bài 1, bài 2, bài 4 trang 125 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tínha)12 + 3 =                  ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 125 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính

a)

12 + 3 =                     15 + 4 =                    8 + 2 =                   14 + 3 =

15 - 3 =                     19 - 4 =                    10 - 2 =                   17 - 3 =

b) 

11 + 4 + 2 =                           19 - 5 - 4 =                           14 + 2 - 5 =

Bài 2: 

a) Khoanh vào số lớn nhất: 14, 18, 11, 15

b) Khoanh vào số bé nhất: 17, 13, 19, 10

Bài 4: Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 6cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăng-ti-mét ?

Bài giải:

Bài 1:

a)

12 + 3 = 15                15 + 4 = 19               8 + 2 = 10                 14 + 3 = 17

15 - 3 = 12                19 - 4 = 15               10 - 2 = 8                   17 - 3 = 14

b) 

11 + 4 + 2 = 17                          19 - 5 - 4 = 10                       14 + 2 - 5 = 11

Bài 2:

a) Khoanh vào số 18.

b) Khoanh vào số 10.

Bài 4:

Đoạn thẳng AC dài:

3 + 6 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay