Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Đặt tính rồi tính:37 + 21       ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Đặt tính rồi tính:

37 + 21                47 - 23                  49 + 20                  39 - 16

52 + 14                56 - 33                  42 - 20                   52 + 25

Bài 2: Tính:

23 + 2 + 1 =                 40 + 20 + 1 =                        90 - 60 - 20 =

Bài 4: Nối đồng hồ với câu thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

37 + 21= 58             47 - 23 = 24             49 + 20 = 69             39 - 16 = 23

52 + 14 = 66            56 - 33 = 23             42 - 20 = 22              52 + 25 = 77

Bài 2:

23 + 2 + 1 = 26                 40 + 20 + 1 = 61                      90 - 60 - 20 = 10

Bài 4:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay