Bài 1, bài 2, bài 4 trang 8 sgk toán 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 8 sgk toán 1

Toán


Bài 1: Tô màu vào hình vuông:

a)

b) 

c)

d) 

e) 

 

f) 

Bài 2: Tô màu vào hình tròn

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Bài 4: 

Làm thế nào để có các hình vuông:

Hướng dẫn:

Bài 1: Tô màu vào hình  b, e.

Bài 2: Tô màu vào hình a, c và hình e.

Bài 4: de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay