Bài 1, bài 2 trang 101, 102 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2 trang 101, 102 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay