Bài 1, bài 2 trang 152 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2 trang 152 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán rồi giải bài toán đó.

a) Bài toán:

Trong bến có....ô tô

có thêm....ô tô vào bến

Hỏi.............................?

b) Bài toán:

Lúc đầu tiên trên cành có 6 con chim

có....con chim bay đi

Hỏi.............................................. ?

Bài 2: Nhìn tranh vẽ, nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán đó :

Bài giải:

Bài 1:

a)

Trong bến có  5 ô tô

có thêm 2 ô tô vào bến

Hỏi có tất cả bao nhiêu ô tô ở trong bến?

Bài giải:

Số ô tô ở trong bến là:

5 + 2 = 7 (ô tô)

Đáp số: 7 ô tô.

b) 

Lúc đầu tiên trên cành có 6 con chim

có 2 con chim bay đi

Hỏi trên cành có bao nhiêu con chim ?

Bài giải:

Số con chim trên cành có là:

6 - 2 = 4 (con chim)

Đáp số: 4 con chim.

Bài 2:

Tóm tắt:

Có 8 con thỏ trên sân

3 con thỏ đi ra ngoài sân

Hỏi trong sân có bao nhiêu con thỏ ?

Bài giải:

Số thỏ ở trong sân là:

8 - 3 = 5 (con thỏ)

Đáp số: 5 con thỏ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay