Bài 1, bài 2 trang 161 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2 trang 161 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Trong mỗi tuần lễ:

a) Em đi học vào các ngày: thứ hai,...................................

b) Em được nghỉ các ngày:................................................

Bài 2: Đọc tờ lịch của ngày hôm nay rồi viết lần lượt tên ngày trong tuần, ngày trong tháng, tên tháng:

a) Hôm nay là..........................ngày.................tháng.....................

b) Ngày mai là......................... ngày.................tháng.....................

Bài giải:

Bài 1:

a) Em đi học vào các ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

b) Em được nghỉ các ngày: thứ bảy, chủ nhật.

Bài 2: 

a) Hôm nay là thứ hai, ngày 16 tháng 9.

b) Ngày mai là thứ ba, ngày 17 tháng 9.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay