Bài 1, bài 3, bài 4, bài 5 trang 89 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết số thích hợp theo mẫuBài 3:... DeHocTot.com

Bài 1, bài 3, bài 4, bài 5 trang 89 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết số thích hợp theo mẫu

Bài 3: Tính:

Bài 4: Số ?

 

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 5 quả                                           

    Thêm: 3 quả                                               

    Có tất cả:....quả ?                                        

                      

 b) Có: 7 viên bi

     Bớt: 3 viên bi

     Còn:....viên bi ?

  

Bài giải:

Bài 1

 

Bài 3:

 

Bài 4:

 

Bài 5:

a) 5 + 3 = 8.

b) 7 - 3 = 4.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay