Bài 1, bài 3, bài 4 trang 133, 134 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:Bài 3: Tính:20 ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 3, bài 4 trang 133, 134 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài 3: Tính:

20 + 10 + 10 =                                  60 - 10 - 20 =

30 + 10 + 20 =                                  60 - 20 -10 =

30 + 20 + 10 =                                  70 + 10 - 20 =

Bài 4: Hoa có 10 nhãn vở, mẹ mua cho Hoa thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu nhãn vở ?

Bài giải:

Bài 1:

 

Bài 3: 

20 + 10 + 10 = 40                                  60 - 10 - 20 = 30

30 + 10 + 20 = 60                                  60 - 20 -10 = 30 

30 + 20 + 10 = 60                                  70 + 10 - 20 = 60

Bài 4:

Số nhãn vở mà Hoa có là:

10  +20 = 30 (nhãn vở)

Đáp số: 30 nhãn vở.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay