Bài 1, bài 3 trang 145 sgk toán lớp 1 - Bài 1:Số liền sau của 97 là.....       ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 3 trang 145 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1:

Số liền sau của 97 là.....                        

Số liền sau của 98 là:.....

Số liền sau của 99 là:....

Bài 3: Trong bảng các số từ 1 đến 100:

a) Các số có một chữ số là........................................................

b) Các số tròn chục là:.............................................................

c) Số bé nhất có hai chữ số là:..................................................

d) Số lớn nhất có hai chữ số là:.................................................

đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22..............................

Bài giải:

Bài 1:

Số liền sau của 97 là 98                      

Số liền sau của 98 là: 99

Số liền sau của 99 là 100

Bài 3:

a) Các số có một chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

b) Các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ,80, 90.

c) Số bé nhất có hai chữ số là:10

d) Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay