Bài 1, bài 3 trang 41 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Nối (theo mẫu): Bài 3: Số ?Bài gi... DeHocTot.com

Bài 1, bài 3 trang 41 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Nối (theo mẫu):

 

Bài 3: Số ?

Bài giải:

Bài 1:

Bài 3: 

a) Viết số: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

b) Viết số: 1, 2, 3, 4,6,7, 8,9.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay