Bài 1 sgk trang 16 toán 1 - Điền số vào ô trống:             ... DeHocTot.com

Bài 1 sgk trang 16 toán 1

Toán


Điền số vào ô trống:

                          

Hình 1                               Hình 2                                  Hình 3

                         

Hình 4                               Hình 5                                   Hình 6

Bài giải:

Hình 1 viết số 4

Hình 2 viết số 5

Hình 3 viết số 5

Hình 4 viết số 3

Hình 5 viết số 2

Hình 6 viết số 4.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay