Bài 1 trang 13 sgk toán 1 - Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:H... DeHocTot.com

Bài 1 trang 13 sgk toán 1

Toán


Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Hướng dẫn:

HÌnh 1 viết vào số 2

Hình 2 viết vào số 3

Hình 3 viết vào số 1

Hình 4 viết vào số 3

Hình 5 viết vào số 1
Hình 6 viết vào số 2.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay