Bài 2, 3 trang 25 sgk toán lớp 1 - Bài 2: Nối ô trống với số thích hợp (... DeHocTot.com

Bài 2, 3 trang 25 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 2: Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu)

Bài 3: Nối với số thích hợp:

Bài giải:

Bài 2 :

1 < 2                        2 < 3 và 1 < 3                  

1 < 5 ; 2 < 5 ; 3 < 5 và 4 < 5

Bài 3:

2 > 1                        3 > 2 và 3 > 1                  

4 > 3 ; 4 > 2 và 4 > 1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay