Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 33 toán lớp 1 - Bài 2: Điền số:Bài 3: <; >; =8.... 9 ... DeHocTot.com

Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 33 toán lớp 1

Toán


Bài 2: Điền số:

Bài 3: <; >; =

8.... 9                7.....8                  9......8

9.....8                8.....9                  9......7

9.....9                7.....9                  9......6

Bài 4: Số ?

8 < ....            7 < .....                   7 < .....< 9

....>   8             ....> 7                    6 < ......< 8

Bài 5: Viết các chữ số thích hợp vào ô trống

Bài giải

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống số 9

Hình 2: Viết vào ô trống số 9

Hình 3: Viết vào ô trống số 9

Hình 4: Viết vào ô trống số 9

Bài 3:

8 < 9                7 < 8                  9 > 8

9 > 8                8 < 9                  9 > 7

9 = 9                7 < 9                  9 > 6

Bài 4:

8 < 9            7 < 8 ; 7 < 9             7 < 8 < 9

9 > 8            8 > 7 ; 9 > 7              6 < 7 < 8

Bài 5:

Hình 1: Viết số 2, 3, 4 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 5 ; 6; 7 ; 9 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 2 ; 3; 4; 5 ;6 ; 8; 9 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 8 ; 7; 6; 5; 4; 3; 2 vào ô trống.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay