Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 36 toán lớp 1 - Bài 2: Số ?Bài 3: Số ?Bài 4: Viết số th... DeHocTot.com

Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 36 toán lớp 1

Toán


Bài 2: Số ?

Bài 3: Số ?

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hình a

Hình b

Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô  trống số 6.

Hình 2: Viết vào ô  trống số 8.

Hình 3: Viết vào ô  trống số 9.

Hình 4: Viết vào ô  trống số 10.

Bài 3:

Hình 1: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 2: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 3: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 4: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 5: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 6: Viết vào ô  trống số 10.

Bài 4:

Hình a: Viết các số 2; 3; 5 ;6 ;7; 9;10

Hình b: Viết các số 9; 8;7;6;5;4;3;2;0.

Bài 5:

b) Khoanh vào số 10.

c) Khoanh vào số 6.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay